Thứ ba , 21-02-2017

Ngày hội Tư vấn Hướng nghiệp tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2017

Ngày 18 tháng 02 năm 2017 Báo Giáo dục Tổ chức ngày hội Tư vấn Hướng nghiệp tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2017 tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.

Một số hình ảnh ngày Hội tư vấn: