Thứ hai , 09-01-2017

Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng

- Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường hoạt động theo quy chế và điều lệ của Trường Trung học phổ thông.